bannergisnongsan dai

 • Tin tức - sự kiện
 • Xây dựng Đảng
 • Tấm gương HCM
 • Mừng Đảng - Mừng Xuân
 • Thư viện ấn phẩm
 • Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh
 • Thực tiễn
 • Văn bản
 • Hoạt động xã, thị trấn
 • Hoạt động HĐND
 • Văn bản
 • Ngày sách VN

Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg về Ngày ...

Read: 2781
 • Văn hoá
 • Giáo dục
 • Tin tức - Sự kiện
 • Xã hội
 • Y tế
 • Nông thôn mới
 • Kinh tế
 • Văn bản
 • Hoạt động Đoàn thể
 • Hoạt động Đoàn - Hội - Đội
 • XÃ HỘI HỌC TẬP
 • Tin tức - Sự kiện
 • Các hoạt động
 • Văn bản

NONGTHONMOIxuctiendautu

bg header

Danh bạ điện thoạibadge

 Họ và tên

 Đơn vị

 

 Chức vụ

 

  Điện thoại cơ quan  

  Điện thoại di động  

THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

Vũ Văn Thẩm

Bí thư huyện ủy

 0913 499 232

Huỳnh Xuân Chính

PBT

0905.292.748

Lê Văn Ninh

PBT

0911323888

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

Điện thoại: 3.890.881 - Fax:3.890.881

Phan Thị Ngọc Lan

"

CVP

 0982636494

Phan Văn Ba

"

PCVP

 0935 445 490

BAN DÂN VẬN

Điện thoại: 3.890.883

Đặng Vân

Ban Dân Vận

Trưởng ban

3.890.883 

0982.959.097

Đoàn Ngọc Triêm

Phó ban

0983.112.351

Nguyễn Văn Trường

0972.711.233

BAN TỔ CHỨC

Điện thoại: 3.890.882; 3.890.747;3.890.588

Nguyễn Công Khai

Trưởng ban

3.890.747

0914.030.515

Lê Văn Bình

Phó ban

0962.179.415

Trần Song Hào

Phó ban

0908 537 080

BAN TUYÊN GIÁO

Điện thoại: 3.890.888 - Email: btghuphuninhThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Thị Thu Sang

"

 Trưởng ban

 0935 018 925

 Nguyễn Thị Thùy

P. Trưởng ban

3.847.398

 0914829090

Ngô Mỹ

P. Trưởng ban

0368 444810

UỶ BAN KIỂM TRA

Điện thoại: 3.890.884

Nguyễn Hữu Bình

UBKT

Chủ nhiệm

3.890. 884

0905 879359

Lê Minh Dũng

PCN

3.890 .884

 0395 011 345
Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Thường trực HĐND

Khối phố Tam Cẩm - Thị Trấn Phú Thịnh

Phan Thanh Thám

PCT.HĐND 

0905.432.729

Thường trực UBND

Khối phố Tam Cẩm - Thị Trấn Phú Thịnh

Huỳnh Xuân Chính

CT UBND huyện

0905.292.748

Nguyễn Thị Ngọc Vân

PCT UBND huyện

0985 007 569

Trần Quốc Danh

PCT UBND huyện

0913.430.656

Văn phòng HĐND-UBND

Nguyễn Hùng Linh

Chánh văn phòng

3.890.878

0914056666

Huỳnh Tấn Hải

PCVP

0905.220.486

Nguyễn Thị Nguyên

PCVP

0963 316 061

Phòng CV tổng hợp

2.246.730

3.890.878

Bộ phận một cửa

3.823.444

Phòng Văn thư

3.890.879

Fax:3.890.879

Phòng bảo vệ

3.890.869

Phòng Kinh tế và hạ tầng

3.890.955 : 3.890.929;2.246.778 - Fax: 3.890.955

Nguyễn Hữu Hùng

Trưởng phòng

0969 847 903

Lê Văn Bình

Phó trưởng phòng

0935 304 220

Phòng GD&ĐT

3.847.389 - Fax: 3. 847.389

Nguyễn Thị Nhàn

Trưởng phòng

3.847.044

 0935 642 419

Bùi Nguyên Bảo

Phó trưởng phòng

 0935.189.034

Trương Thị Thanh Hiền

Phó trưởng phòng

0368.437.242

Phòng LĐTB&XH

3.890.917 ; 3. 890.797

Lê Văn Long

 Trưởng phòng

 0905.071.823

Võ Văn Nam

P. Trưởng phòng

0935101565

Phòng Nội vụ

3.890.799; 2.246.706 - Fax: 3.890.799

Ninh Quang Thạnh

Trưởng phòng

2.201.180

0982 440 222

Hồ Lê Như Tuấn

Phó Trưởng phòng

0905119159

Phòng NN&PTNT

3.890.834 - Fax:3.890.834

Trịnh Ngọc An

Trưởng phòng

0913.487.722

Đinh Long Toàn

Phó trưởng phòng

 0935.470.666

Nguyễn Thành Đức

Phó trưởng phòng

0905.624.445

Phòng TN-MT

3.890.909; 3.890.707 - Fax: 3.890.707

Huỳnh Tấn Nhật

Trưởng phòng

0913661544

Huỳnh Đức Tin

P.Trưởng phòng

3.890.909

0982.113.713

Phan Đình Thiện

P.Trưởng phòng

Phòng TC-KH

3.890.919 - Fax:3.890.919; 2.246.788

Nguyễn Thông Vũ

Trưởng phòng

0913.228.344

Huỳnh Thị Thái Bình

Phó trưởng phòng

0905.192.639

Võ Tấn Hùng

Phó trưởng phòng

0905.121.909

Phòng T­ư pháp

3.890.950

Nguyễn Thị

Trư­ởng phòng

3.601.405

0935.396.816

Phan Chí Công

PTP

3.890.950

0935.512.988

Phòng VHTT

3.958.399; 3.847.399

 Đỗ Văn Luật

 Trưởng Phòng

 0972522030

Nguyễn Thị Kim Thạch

Phó Phòng

0905220571

Phòng y tế

3.890.928

Phan Đình Mỹ

Trưởng phòng

0905013738

Chi cục thống kê

3.890.836

Chi Cục thuế

3.847.519, 3.890.491 - Fax: 3.847.507

Mai Thôi

Chi cục phó

0905.613.739

Thanh tra huyện

3.890.910 ; 2.210.551

Võ Duy Trịnh

Chánh thanh tra

0938.784.437

Lê Nguyên Hùng

Phó chánh thanh tra

3.890.910

0165.961.6911

0914.135.559

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

 

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Bảo hiểm xã hội

3.890.900 ;3.890.709

Nguyễn Cảnh Dũng

 BHXH

Giám Đốc

0905914270

Lê Ngọc Minh

BHXH

PGĐ

3.890.900

0962135990

BQLDADTXD

3.890.912; 3.890.722 – Fax: 3.890.912

Lê Hoàng

P.giám đốc

0905.305.314  

Dương Thanh Chung

"

P.Giám đốc

0914.152.639

BQL Rừng phòng hộ Phú Ninh

20 Trần Cao Vân – TP. Tam Kỳ - 3.851.318 - Fax: 3.824.312

Trạm QLBV rừng Tây Yên

Thôn Đàn Trung- xã Tam Đại - 2.478 .560

Huỳnh Đức

Giám đốc

3.851.318

0913.407.061

Hoàng Ngọc Anh

Phụ trách trạm

2.478.560

 0987.503.430

Hạt kiểm lâm Phú Ninh

Thôn Lộc Thọ – Tam Thái - 2.229.941

Trạm kiểm lâm địa bàn số 1

Thôn Dương Lâm – xã Tam Dân

2.229.942

Dương Được

Phó Hạt trưởng

0903.543.493

Trung tâm KTNN

3.824.660; 2.246.791

Phan Văn Hảo

Trung tâm KTNN

Trưởng trạm

2.246.791

0935440384

Nguyễn Thường

Phó trạm

0905.432.969

Hồ Anh Huy

Phó trạm

0905.007.474

Trung tâm y tế huyện

3.890.502 - Fax: 3.890.502

Phan Đình Mỹ

TTYT

Giám đốc

3.890.789

0905.013.738

Lê Tấn Tăng

P.Giám đốc

3.890.639

0982.064.225

Trung tâm VHTT&TTTH

3.890.575; 2.219.619

Nguyễn Văn Hùng

TTVHTT

Giám đốc

3.890.575

2.219.619

0935.321.333

Nguyễn Huy Hoàng

TT VHTT

Phó Giám đốc

 0982.285.753

Trịnh Thị Bích Uyên

Phó Giám đốc

 0905659233

Trung tâm phát triển CCN-TM-DV

0510.3606678

Huỳnh Ngọc Hải

0982.859.521

Kho bạc NN huyện

3.890.932

Mai Văn Ánh

Kho bạc

Giám đốc

3.890 .931

0906.543.449

Chi nhánh NH. NN&PTNT Huyện Phú Ninh

3.890.868; 3.890.946 - Fax: 3.890.868

Lư­ơng Văn Nhơn

NHNN&PTNT

Giám đốc

3.890.949

0913.406.376

Chi nhánh NH NN& PTNT Tam Đàn

3.847.764 - Fax: 3.847.078 - Thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn

Nguyễn Văn Hóa

NH NN&PTNT Tam Đàn

Giám đốc

3.847.077

0914.000.804

Lê Thị Mai

Phó Giám đốc

3.847.562

PHÒNG GD. NH CSXH HUYỆN PHÚ NINH

3.890.905 ; 3.890.565 - Fax:3.890.905

Nguyễn Thị Trang

Giám đốc

3.890.696

0905.312.199

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

 

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

Công an huyện

3.890.895

Trực ban

3.890.892

Đội tổng hợp

3.890.895

Đồn CAPN

3.855.778

Trần Thế Hùng

Trưởng Công an

3.890. 861

 0905 163 569

Cơ quan quân sự

Trực ban nội vụ : 3.890.841

Trực ban tác chiến: Fax: 3.890.841

Mai Đình Đức

CQQS

Chỉ huy tr­ưởng

3.890 .843

Đặng Phó

PCHT-TMT

3.890.646

 01238990315

Thi hành án dân sự

3.890.832

Nguyễn Hổ Hiền

THA

Trưởng Chi Cục thi hành án

2.202.468

0914.076.403

TAND huyện

3.890.831

Trình Minh Hùng

Toà án

Chánh án

3.890.699

0918.534.792

Nguyễn Thị Mai

Phó chánh án

3.601.025

0905.596.800

Viện Kiểm sát nhân dân

3.890.969   - Fax:3.890.969

 Phạm Đăng Anh

VKS

Viện trưởng

2.219.793

Fax:3.890.626

Nguyễn Quốc Hùng

Phó Viện trưởng

3.958.074

 

Họ và tên

 

Đơn vị

 

Chức vụ

 

 

Điện thoại cơ quan

 

Điện thoại di động

UBMTTQVN huyện

3.847. 385

Đặng Vân

UBMTTQ

Chủ tịch

2.235 .292

 0905.959.097

Lê Thị Bích Phượng

Phó Chủ tịch

3.601.092

0985.977.258

Nguyễn Ngọc Tịnh

Phó Chủ tịch

0982.100.057

Hội ND huyện

3.601.189

Võ Thanh Anh

Chủ tịch

3.601.363

0905 715 717

Phạm Hồng Đức

Phó Chủ tịch

3.601.189

0935.797.469

Trần Minh Bộ

Phó Chủ tịch

3.601.189

0905.737.527

Huyện đoàn

3.847. 383 - 3.601.383

Huỳnh Đức Trí

Huyện đoàn

Bí th­ư

3.601 .383

 0935.189.037

Nguyễn Trung Thạch

PBT

 0914666529

Hội LHPN huyện

3.890.658

Vũ Thị Thanh Loan

Chủ tịch

3.890.658

0985.601.441

Nguyễn Thị Vân

Phó chủ tịch

 01642889367

LĐLĐ huyện

3.847.557, 3.601.097     Fax: 3.847.557

Võ Thị Thu Thủy

Chủ tịch

3.847.557

0121.948.3905

Vương Tấn Hùng

''

PCT

3.847.557

 0973739767

Hội CCB huyện

3.890.641 

Trương Thanh Liêm

Hội CCB

Chủ tịch hội

0984562185

Phạm Thanh

Phó chủ tịch

 0982073744

Hội Cựu TNXP

3.890.665

Trịnh Văn Trận

Hội cựu TNXP

Chủ tịch

3.890.665

01238.990.966

Hội Chữ thập đỏ

3.890.668

Nguyễn Bá Liên

Hội CTĐ

Chủ tịch

3.890.668

 0982.403.348

Phó chủ tịch

Hội Đông y

Bùi Quang Nhẫn

Chủ tịch

0914.096.837

Hội Khuyến học

Trương Thành

Chủ tịch

3.847.569

 0935.845.814

Nguyễn Thị Hồng

Phó chủ tịch

 0935461718

Hội Người mù

3.847.412

Lê Thị Minh Tấn

Hội người mù

Chủ tịch

3.847.412

01674.398.524

Dương Văn Thâm

PCT

3.847.412

01645.219.391

Hội nạn nhân chất độc gia cam

2.478.549

 Nguyễn Văn Thung

 Hội NNCTGC

 Chủ tịch hội

Nguyễn Ngọc Lượng

Hội NNCTGC

PCT

2.478.549

2.236.118

Hội Từ Thiện

Phạm Ngọc Châu

Hội từ thiện

Chủ tịch

3.601.092

Nguyễn Thanh Ngọc

PCT

Hội Tù yêu nước

    

Nguyễn Khắc Tuy

Hội TYN

CT

Hội người cao tuổi

3890643

Lê Văn Nguyên

Hội NCT

Trưởng ban

3.890.643

 0905409559

Nguyễn Tấn Thông

Phó ban

Hội cựu giáo chức

Hồ Văn Thảng

Hội cựu giáo chức

Chủ tịch

0905.515.319

TT

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Điện thoại di động

01

Tam An - Fax:3.849.072                        

Đảng ủy

3.849. 019

UBND

3.849.072

Bùi Thị Kim Hoàng

Bí thư

0982.274.296

Trần Văn Dự

Chủ tịch

0935.072.006

Bùi Văn Toàn

Phó bí thư

0905.051.041

Lê Văn Sơn

PCT.UBND

 0766.737.257

Lê Văn Quảng

CT.UBMT

01662.797.156

02

Tam Dân - Fax:3.855.067

Đảng uỷ xã

3.855 .063

HĐND xã

3.958.133

UBND xã

3.855.067

UBMTTQVN

3.958.134

Huỳnh Ngọc Bình

Bí Thư - Chủ tịch HĐND

3.855.063

0978.166.998

Bùi Hồng Long

Chủ tịch UBND

 0986805242

Nguyễn Dân

PCT.HĐND

3.855.063

0905.061.922

Nguyễn Thị Thanh Hằng

PCT.UBND

3.855 .067

01642.888.239

Lê Thành Nhơn

PCT.UBND

3.855.067

01683.305.579

Nguyễn Văn Cao

CTUBMT

3.855.063

01668.671.970

03

Tam Đại - Fax: 3.856.101

Đảng uỷ xã

3.856.100

UBND xã

3.856.101

UBMT xã

2.219.625

Phan Đình Quế

Bí thư, Chủ tịch HĐND

0905.978.041

Thái Văn Dũng

PCT HĐND

Nguyễn Văn Lộc

Chủ tịch UBMT

04

Tam Đàn - Fax: 3.847.487

Đảng uỷ xã

3.847. 351

UBND xã

3.847.487

Hồ Văn Trị

Phó Bí Thư.Chủ tịch UBND

3.847.577

0914.437.116

Mai Miên

PBT TT - Chủ tịch HĐND

3.847.351

01699.018.407

Phan Văn Cường

PCT.HĐND

3.847.487

0935.265.763

Lê Văn Bình

PCT.UBND

0935.304.220

05

Tam Lãnh

Đảng uỷ xã

3.890.237

UBND xã

3.890.080

UBMTTQVN

3.601.007

Nguyễn Tấn Hòa

Bí thư Đảng uỷ- CT.HĐND

3.890.237

01666.536.924

Nguyễn Thế Vinh

Chủ tịch UBND

3.890.237

0977.349.173

Bùi Quang Minh

Phó bí thư thường trực

3.890.080

0975.874.229

Huỳnh Văn Thanh

Chủ Tịch UBMT

3.601.007

0979.497.522

06

Tam Lộc - Fax:3.889.898

Đảng uỷ xã

3.889.326

UBND xã

3.889.898

Võ Ngọc Hồng

PCT HĐND

0986.100.779

Phan Thanh Bình

Bí thư - Chủ tịch.UBND

 0913.691.359

Phan Văn Tiến

PCT UBND

Trần Văn Sửu

Chủ Tịch UBMT

01223.535.031

07

Tam Phước - Fax:3.889.788                              

Đảng ủy xã

6.273.371

UBND xã

3.889.535

Phạm Đức Toàn

Bí Thư, Chủ Tịch HĐND

3.889.535

0935.637.757

Vũ Thạch Anh

Chủ tịch HĐND

6.273.371

0982.471.465

Phạm Đức Toàn

PCT UBND

3.889.535

0935.637.757

Nguyễn Minh Hùng

PCT UBND

Phạm Thiệp

PCT.HĐND

3.889.535

0905.653.289

Trương Mùi

 Chủ tịch UBMT

08

Tam Thái – Fax: 3.855 .068

Đảng uỷ xã

3.856 .791

UBND xã

3.855.068;3.856.113

Lê Hồng Quân

Bí thư - Chủ tịch HĐND

3.856.113

0985.977.258

Phan Văn Ân

PBT Đảng ủy

3.856.791

01677.701.909

Phan Văn Phẩm

Chủ tịch.UBND

3.855.068

Đỗ Lượng

PCT HĐND

3.856.791

01686.652.559

Ninh Đình Tâm

Chủ tịch UBMT

3.856.791

01225.558.229

09

Tam Thành - Fax:3.889.105

Đảng uỷ

2.219.688

UBND

3.889.105

UBMTTQVN

6.520.267

Võ Văn Chơn

Bí Thư Đảng ủy- CT HĐND

0988.336.372

Tôn Liệu

PBT TT

0905.365.309

Lê Văn Chương

Chủ tịch UBND

 0936.137.026

Võ Trọng Kim

Chủ tịch UBMT

6.520.267

10

Tam Vinh

Văn phòng UBND

3.890.414

Fax: 3.890.414

Văn phòng Đảng ủy

3.890.415

Nguyễn Minh Châu

Bí thư, Chủ tịch HĐND

Nguyễn Văn Phú

Chủ tịch UBND

3.890.666

0981953208

Huỳnh Thị Thu Vân

Phó chủ tịch

11

UBND Thị Trấn Phú Thịnh

Đảng ủy

3.890.814

HĐND-UBND

3.890.852

UBMTTQVN

3.890.584

Nguyễn Văn Tịa

Bí thư-CT.HĐND

3.890.814

0976.929.126

Huỳnh Ngọc Lâm

Chủ tịch UBND

0905.090.871

Trương Văn Mỹ

PCT HĐND

Đoàn Văn Đồng

PCT UBND

01238990401

Đặng Ngọc Mai

Chủ tịch UBMT

3.890.584

01229.527.774

niengiamthongketiendothungansachttgtvl

vbpqtinhcongbaoemailcongvu1

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người