Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Kích vào đây để tải về

 

Thông qua kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012

Chiều ngày 19/12, đ/c Nguyễn Phi Thạnh -Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ giảm nghèo huyện chủ trì cuộc họp thông qua kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012.

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người