Từ 23-25/12, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 13

Trong 2.5 ngày, từ 23-25/12/2019, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI sẽ khai mạc kỳ họp thường lệ năm 2019, xem xét các báo cáo thường kỳ cuối năm, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Theo đó, tại kỳ họp lần này, HĐND huyện sẽ thảo luận và thông qua các nội dung về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tình hình thực hiện công tác thu – chi ngân sách, đầu tư công năm 2019; phân bổ dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2020; quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND năm 2020 và xem xét 01 số nội dung khác theo luật định.

HDND

Phiên họp nội bộ kỳ họp thứ 13, HĐND huyện Phú Ninh khóa XI sẽ được diễn ra vào chiều ngày 23/12/2019, phiên khai mạc chính thức vào sáng ngày 24/12/2019, tại Hội trường UBND huyện.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người