Lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

Bộ Giao thông - Vận tải (GT-VT) vừa ban hành Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GT-VT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

20131118-dankhongbatbuoc1

Ảnh minh họa

Theo quy định tại thông tư này, trong thời hạn 3 tháng, trước khi giấy phép lái xe hết hạn, người có nhu cầu tiếp tục sử dụng giấy phép lái xe được xét đổi giấy phép lái xe; giấy phép lái xe bằng giấy bìa đang lưu hành còn thời hạn sử dụng được đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET theo lộ trình như sau:

Giấy phép lái xe ôtô chuyển đổi trước ngày 31-12-2014. Giấy phép lái xe hạng A4 chuyển đổi trước ngày 31-12-2015. Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3) được chuyển đổi theo lộ trình như sau: Cấp trước năm 2003 chuyển đổi trước ngày 3-12-2016; cấp trước năm 2004 chuyển đổi trước ngày 31-12-2017; cấp trước năm 2007 chuyển đổi trước ngày 31-12-2018; cấp trước năm 2010 chuyển đổi trước ngày 31-12-2019; cấp sau năm 2010 chuyển đổi trước ngày 31-12-2020.

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người