HĐND huyện Phú Ninh khóa X khai mạc kỳ họp thứ 14

Trong 2 ngày 15& 16/7, HĐND huyện Phú Ninh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 14. Đây là kỳ họp thường kỳ nhằm nghe UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, ANQP 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2014; Kết quả phát huy hoạt động của công trình văn hóa-thể thao thôn khối phố trong thời gian qua; một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian đến; báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2013 và tờ trình xin bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2014; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri 6 tháng đầu năm 2014...

Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong 6 tháng đầu năm 2014, UBND huyện đã tập trung triển khai đạt nhiều kết quả các nhiệm vụ công tác đề ra. Như tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện cụ thể các nhiệm vụ xây dựng NTM; Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt trên 473 tỷ đồng, TM-DV đạt trên 521 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp cũng được triển khai thực hiện theo kế hoạch với giá trị sản xuất đạt trên 551 tỷ đồng. Sản lượng lương thực đạt trên 22.700 tấn. Tổng đàn gia súc gia cầm tăng nhẹ so với năm trước, các mô hình chăn nuôi được nhân rộng, có 15 trang trại có doanh thu trên 1 tỷ đồng. Lĩnh vực địa chính, TN-MT, XDCB, VH-XH, An ninh quốc phòng, TTATXH ổn định, công tác trực sẵn sàng chiến đấu được tăng cường...

Từ khi chia tách huyện đến nay, cùng với việc tập trung phát triển KTXH nói chung, công tác phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao của huyện nhà luôn được quan tâm, trong đó có việc phát huy hoạt động của các thiết chế văn hóa-thể thao thôn khối phố. Hiện toàn huyện có 11/11 xã thị trấn đã quy hoạch, bố trí đất để xây dựng nhà văn hóa-khu thể thao thôn khối phố. 85/85 thôn khối phố có diện tích đất quy hoạch đạt chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó, trang thiết bị bên trong nhà văn hóa cũng được quan tam đầu tư. Hiện có 75 thôn có trang bị hệ thống âm thanh, 10 thôn có ti vi, 49 thôn có đầu đĩa, 82 thôn có bộ trang trí khánh tiết... Nguồn kinh phí đầu tư trang thiết bị phần lớn do nhân dân đóng góp và nguồn huy động xã hội hóa... Tuy nhiên, hiện nay, chỉ có khoảng 1/5 số thôn có nội dung hoạt đọng phong phú, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT chưa được tổ chức thường xuyên, hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em chưa được quan tâm...

Mục tiêu của huyện nhà đưa ra là năm 2015, 100% thôn khối phố của 9 xã thị trấn và đến trước năm 2018 có 11/11 xã thị trấn đạt chuẩn tiêu chí nhà văn hóa-khu thể thao thôn, cụ thể: xây dựng hoàn thành nhà văn hóa-khu thể thao đạt chuẩn,có đủ trang thiết bị hoạt động; có công trình vui chơi giải trí cho trẻ em; có nội dung hoạt động đảm bảo theo Thông tư 06 của Bộ VH-TT và DL, đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên.

Tại kỳ họp lần này, đại biểu HĐND huyện còn được nghe UBND huyện báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2013 và tờ trình xin bổ sung dự toán ngân sách huyện năm 2014; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 2014 của HĐND huyện; báo cáo tóm tắt tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 12 và trước kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa X; UBMTTQVN huyện thông qua công tác tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến kiến nghị của UBMTTQVN huyện đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND.

HĐND huyện cũng đã bầu bổ sung chức danh PCT UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Văn Ninh với số phiếu đạt 100% đại biểu dự kỳ họp và thông NQ cho thôi làm nhiệm vụ đối với một số đại biểu HĐND huyện./.

Nhất Linh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người