Phiên chất vấn và bế mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII

Sáng 22/12, bước sang ngày làm việc thứ ba, Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khoá XII đã tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn dưới sự điều hành trực tiếp của đồng chí Vũ Văn Thẩm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phan Thanh Thám - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Bước vào phiên chất vấn, trả lời chất vấn, với tinh thần làm rõ những vấn đề nóng mà cử tri và Nhân dân trong huyện đang quan tâm để có biện pháp xử lý hiệu quả trong thời gian sớm nhất, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phan Thanh Thám nhấn mạnh, chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội dung quan trọng tại Kỳ họp, đề nghị các đại biểu đặt câu hỏi ngắn, gọn, đi thẳng vào vấn đề để UBND huyện, Trưởng các phòng, ban trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm, không vòng vo, đưa ra được giải pháp căn cơ, tạo được chuyển biến trên thực tế.

Mở đầu phiên chất vấn, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường Huỳnh Tuấn Nhật làm rõ trách nhiệm về tình hình quản lý nhà nước trên lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường trong thời gian qua; giải pháp tham mưu của ngành để nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên – môi trường; các giải pháp để thực hiện tốt công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất lâm nghiệp và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; quản lý và phát huy hiệu quả đất công, đất công ích (đất 5%) trên địa bàn huyện; công tác hoàn thổ, phục hồi môi trường đối với các mỏ đất nguyên liệu đã hết thời gian khai thác.

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Đại biểu HĐND huyện chất vấn tại Kỳ họp

Tiếp tục phiên chất vấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư - Qũy đất - Đô thị đã trả lời làm rõ trách nhiệm của Ban trong việc chậm hoàn thành các công trình, dự án đã khởi công từ trước năm 2020; các dự án, công trình do Ban Quản lý Dự án đầu tư – Qũy đất – Đô thị huyện làm chủ đầu tư được HĐND huyện quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2020, 2021 đến nay chưa thực hiện công tác đấu thầu, chưa khởi công. Kế hoạch giải pháp khắc phục cụ thể cho năm 2022.

image004 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Các đại biểu chất vấn Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện

Tiếp đó, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyệnđã trả lời chất vấn các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của ngành trong tham mưu triển khai tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả và những hạn chế triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn cụ thể là phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất, chăn nuôi; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); hỗ trợ thiệt hại do mưa, bão. Kế hoạch giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn trong năm 2022.

Tham gia chất vấn tại Kỳ họp, các vị đại biểu HĐND huyện đã bám sát thực tiễn, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân với nội dung chất vấn mang tính thời sự, liên quan thiết thực đến đời sống. Trong đó, nổi bật là nội dung chất vấn Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý Nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường; chất vấn Ban Quản lý Đầu tư – Qũy đất – Đô thị về công tác đấu thầu, khởi công các công trình làm chủ đầu tư; chất vấn Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện về giải pháp tham mưu duy trì, quản lý các công trình nông thôn mới đã được đầu tư...

image006 copy copy copy copy copy

Đồng chí Huỳnh Xuân Chính- Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Kỳ họp

Tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Chính thay mặt UBND huyện đã báo cáo làm rõ các nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chung của UBND huyện mà cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm. Đồng thời, tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các vị đại biểu và nhấn mạnh, UBND huyện sẽ có những giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, nêu cao quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp một cách đồng bộ để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình phát triển của địa phương. Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh một số giải pháp để lãnh chỉ đạo nhiệm vụ năm 2022 hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Theo đó, UBND huyện sẽ tham mưu Huyện ủy, HĐND lãnh đạo phát triển toàn diện các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; các tồn tại hạn chế sẽ có kế hoạch cụ thể để giải quyết; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng điều hành, trách nhiệm của từng ngành; từng cá nhân đối với nhiệm vụ chung; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa UBND với Ủy ban Mặt trận, các hội đoàn thể, các địa phương trên các lĩnh vực. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kính mong HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND, các Ban của HĐND tiếp tục giám sát, chỉ đạo đối với UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn; cũng như tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực; tiếp tục duy trì thường xuyên các nội dung chất vấn tại các kỳ họp tiếp theo của HĐND huyện.

image008

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Văn Thẩm đánh giá phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Lãnh đạo UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Ban Quản lý Đầu tư – Qũy đất – Đô thị đã có nhiều cố gắng, tham mưu thực hiện lĩnh vực phụ trách; đưa ra các giải pháp cam kết khắc phục để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới. Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao những suy nghĩ, tâm huyết, cách đặt vấn đề của các đại biểu đối với những vấn đề bức xúc trong xã hội và Nhân dân quan tâm. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Văn Thẩm đề nghị thời gian tới, các ngành, địa phương tiếp tục sát dân, gần dân, lắng nghe các ý kiến kiến nghị của Nhân dân, qua đó tuyên truyền, vận động và thực thi đảm bảo; tăng cường công tác phối hợp, cầu thị trong quá trình triển khai thực hiện; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau...

Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII tiếp tục với nội dung thảo luận và thông qua các dự thảo Nghị quyết. Các đại biểu đã thảo luận, thông qua các Nghị quyết về: Kế hoạch tổ chức kỳ họp trong năm 2022 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2022; Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm UV UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung UV UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội, đảm bảo An ninh-Quốc phòng năm 2022; Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; Đầu tư xây dựng hệ thống nước máy trên địa bàn huyện Phú Ninh, giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII và Nghị quyết Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 4, HĐND huyện đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Những kết quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua cùng với thành công của kỳ họp thứ 4, tin tưởng, kỳ vọng huyện Phú Ninh sẽ tiếp tục có những bước phát triển vững chắc trong năm 2022, tạo đà thắng lợi cho cả nhiệm kỳ.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người