Ban biên tập Cổng Thông Tin

Liên hệ

Ảnh của Liên hệ

Ban biên tập Portal

Địa chỉ:
Trụ sở: Thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: Điện thoại: 05103. 847.333

http://www.phuninh.gov.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Cảm ơn các bạn đã truy cập Portal, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

P.VH&TT Phú Ninh

Điện thoại:

05103. 847.999

Thường trực

Đỗ Trình Vạn Trung

DĐ: 0905 333 292

Email:

banbientap@phuninh.gov.vn or trungdtv@gmail.com

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người