Tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015"

pn

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015".

Theo kế hoạch, cuộc thi diễn ra từ ngày 01-12-2018 và kết thúc vào ngày 30-3-2019. Tất cả các thành phần trong xã hội, bao gồm cán

Gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015”

Gợi ý trả lời cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015”

Kích vào đây để tải về

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015”

Câu hỏi cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015”

Kích vào đây để tải về

Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức cuộc thi

Kích vào đây để tải về


Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người