Tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015"

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015".

Theo kế hoạch, cuộc thi diễn ra từ ngày 01-12-2018 và kết thúc vào ngày 30-3-2019. Tất cả các thành phần trong xã hội, bao gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên, học sinh (từ THCS trở lên), sinh viên và nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trong và ngoài huyện Phú Ninh đều có thể tham gia viết bài dự thi. Mục đích của cuộc thi nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và những người con xa quê, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ về tình hình của huyện, về quá trình lãnh đạo của Đảng bộ huyện sau 40 năm xây dựng và phát triển quê hương; từ đó nâng cao lòng tự hào, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể vững mạnh, xây dựng huyện Phú Ninh ngày càng phát triển đi lên. Đồng thời thông qua cuộc thi nhằm lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tập sách lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1975-2015 vừa xuất bản để tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung trong lần tái bản sau.

Với hình thức thi viết và không giới hạn số từ, số trang, đã tạo hướng mở cho người tham gia dự thi. Nội dung cuộc thi gồm 12 câu hỏi, trong đó, người dự thi vừa trả lời đảm bảo các câu hỏi về các sự kiện, nhân vật tiêu biểu qua mỗi giai đoạn lịch sử của huyện; đồng thời có thể nói lên những cảm xúc, những suy nghĩ của mình trước những đổi thay của huyện Phú Ninh kể từ khi thành lập; từ đó đưa ra những ý kiến góp ý với Đảng, chính quyền huyện, góp phần chung tay xây dựng huyện ngày càng vững bước đi lên.

pn

Để tạo động lực, khuyến khích người tham gia dự thi, Ban Tổ chức đã cơ cấu giải thưởng khá cao, trong đó: Giải cá nhân gồm, 01 giải Đặc biệt: 10.000.000 đồng; 01 giải Nhất: 2.000.000 đồng; 02 giải Nhì: 1.000.000 đồng/giải; 03 giải Ba: 700.000 đồng/giải; 05 giải Khuyến khích: 500.000 đồng/giải. Giải tập thể gồm, 01 giải Nhất: 2.000.000 đồng; 01 giải Nhì: 1.500.000 đồng; 01 giải Ba:1.000.000 đồng; 02 giải Khuyến khích: 700.000 đồng/giải.

Cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử Đảng bộ huyện Phú Ninh giai đoạn 1975-2015" là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ huyện nhằm phát huy giá trị, ý nghĩa lịch sử; từ đó nâng cao lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên toàn huyện tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể vững mạnh, chung tay xây dựng huyện Phú Ninh ngày càng phát triển đi lên./.

Nguyễn Thị Thùy

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người