Huyện uỷ Phú Ninh hội nghị mở rộng lần thứ 21

Ngày 10/10/2013, Huyện uỷ Phú Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 21 nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 3 tháng còn lại của năm 2013 và phát động ủng hộ đồng bào các Tỉnh miền Bắc bị bão lụt.

Đồng chí Nguyễn Cảnh- TUV, BT huyện uỷ, đồng chí Huỳnh Kim Kính- PBTTT huyện uỷ đồng chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đoàn kết của nhân dân trong 9 tháng đầu năm kết quả đạt khá trên các lĩnh vực; tình hình phát triển kinh tế có nhiều chuyển biến; văn hoá xã hội có bước tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo; công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục được củng cố và tăng cường. Tổng sản lượng lương thực hơn 42.782 tấn, đạt hơn 100% kế hoạch, SXCN đạt 344 tỷ đồng, TM-DV đạt 251 tỷ đồng.

Về thu ngân sách, toàn huyện thu đạt 74,6 tỷ đồng, đạt 145% dự toán tỉnh giao. Các lĩnh vực khác cũng triển khai đảm bảo tiến trình.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Cảnh- Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ Phú Ninh đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới cấp uỷ chính quyền huyện tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng khoá XI. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống trong cán bộ Đảng viên và quần chúng nhân dân, chú trọng việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực hiệu quả. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng và Đảng viên tập trung sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong đợt kiểm tra theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức chính quyền các cấp; kiểm tra công tác xây dựng chính quyền và thực hiện nhiệm vụ theo hướng thiết thực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đẩy mạnh cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, nhất là trong thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện NTM.

Ngay trong buổi sáng phát động "Ủng hộ đồng bào các tỉnh Bắc miền Trung bị thiệt hại do bão lụt", UBMT huyện đã vận động đóng góp số tiền hơn 44 triệu đồng. Sau phát động, mỗi cán bộ công chức, viên chức huyện đóng góp ủng hộ ít nhất một ngày lương và vận động trong nhân dân mỗi hộ ít nhất 10 ngàn đồng để cùng nhau chia sẻ những khó khăn đối với đồng bào bị thiên tai, bão lụt.

Bích Uyên

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người