Phú Ninh- Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016

Chiều ngày 21/12, Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy Phú Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Chủ trì hội nghị đồng chí Trần Ngọc Ẩn- UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Cảnh- Bí thư Huyện ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2016, Huyện ủy, BTV Huyện ủy và các tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả trong công tác kiểm tra giám sát. Đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2016 và triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, công tác kiểm tra giám sát được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng. Công tác kiểm tra giám sát thường xuyên để nắm bắt tình hình, dư luận tham mưu cấp ủy xử lý những vụ việc được quan tâm. Nội dung kiểm tra giám sát được tập trung chủ yếu vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vụ việc vi phạm có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên...

kiemtradang

Theo đó, trong năm, Đảng ủy và chi bộ cơ sở đã tiến hành kiểm tra 26 cuộc kiểm tra chuyên đề đối với 26 tổ chức Đảng và 64 đảng viên; Đảng ủy cơ sở và các chi bộ trực thuộc Huyện ủy kiểm tra 22 tổ chức đảng và 58 đảng viên; Giám sát chuyên đề 27 tổ chức đảng và 64 đảng viên; Đảng ủy cơ sở và các chi bộ trực thuộc Huyện ủy giám sát 23 tổ chức đảng và 57 đảng viên. Cùng với đó, thực hiện công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng theo quy định điều 32 điều lệ Đảng, có 17 trường hợp bị thi hành kỷ luật ở các hình thức; Nội dung vi phạm chủ yếu trong chấp hành chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, những điều đảng viên không được làm...

Kế hoạch năm 2017, Huyện ủy chỉ đạo việc tập trung nội dung kiểm tra giám sát của cấp ủy với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện; chú trọng công tác kiểm tra giám sát trên các lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý sử dụng tài chính ngân sách, thanh quyết toán các công trình XDCB, giải quyết nợ đọng, BT-HT-TĐC, công tác quản lý, phân công cán bộ đảng viên, việc chấp hành thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng...

Q. Vương- N. Linh

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người