Đảng là cuộc sống của tôi

Trong chặng đường 91 năm qua của Đảng ta, có nhiều sự kiện mà qua trải nghiệm của thời gian càng trở nên tỏa sáng và có sức sống mãnh liệt, sự kiện Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930) là một sự kiện như thế, mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Chỉ sau 3 tháng Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập thì vào tháng 5/1930 tại Chùa Ông (phường Phước Hòa) chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của huyện Tam Kỳ (Phú Ninh ngày nay) được thành lập. Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Tam Kỳ- Phú Ninh mở ra một bước ngoặt quyết định trong quá trình phát triển của dân tộc ta, chấm dứt sự khủng hoảng bế tắc về đường lối và tổ chức lãnh đạo.

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, từng bước đi lên, làm nên những kỳ tích trong lịch sử dân tộc. Mở đầu là cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 vĩ đại; khi Đảng vừa tròn 15 tuổi và chỉ hơn 5.000 đảng viên, đã lãnh đạo nhân dân đứng lên làm cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước. Trên địa bàn huyện, sau nhiều năm bị địch khủng bố trắng, tổ chức Đảng nhiều lúc gặp khó khăn, gần như tan rã, hàng trăm đảng viên kiên trung bị địch bắt tù đày; nhưng tất cả điều đó vẫn không khuất phục được ý chí cách mạng quật cường, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Khi thời cơ cách mạng đến, Đảng bộ huyện đã chủ động, sẵn sàng về thế và lực lãnh đạo nhân dân đứng lên tổng khởi nghĩa, lật đổ chế độ thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân; Tam Kỳ- Phú Ninh là một trong những địa phương giành chính quyền sớm nhất trên cả nước; góp phần cùng với cả nước làm nên một mốc son chói lọi- khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, nhà công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Cách mạng tháng Tám thành công chưa được bao lâu, nhân dân ta lại phải đối mặt với kẻ thù xâm lược mới; bước vào cuộc chiến đầy gian khổ, mất mát, hy sinh trong suốt 30 năm ròng rã chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Bằng đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, linh hoạt và sự nhạy bén về chính trị, cộng với ý chí quyết tâm "Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ" ; Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân anh dũng chiến đấu, lần lượt đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong thành quả chung của cả nước, có sự đóng góp không nhỏ của quân và dân huyện Phú Ninh. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Phú Ninh thuộc vùng tự do, Đảng bộ huyện một mặt vừa lo củng cố giữ vững chính quyền cách mạng, xây dựng Đảng, xây dựng thực lực chính trị, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu thủ đoạn đánh phá của thực dân Pháp; mặt khác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển mọi mặt nhằm làm tốt vai trò hậu phương, cung cấp của cải vật chất và động viên hàng vạn thanh niên lên đường đánh Pháp; góp phần cùng với cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến tranh. Nhưng với âm mưu của đế quốc Mỹ muốn chia cắt lâu dài nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ; lấy miền Nam làm bàn đạp tấn công miền Bắc, tiêu diệt hệ thống chủ nghĩa xã hội; nên nhân dân ta lại tiếp tục đương đầu vớiđế quốc Mỹ hùng mạnh ròng rã suốt 21 năm sau đó.

Để thực hiện âm mưu và thủ đoạn của mình, đế quốc Mỹ đã không từ bỏ thủ đoạn nào, toàn miền Nam chìm trong khói lửa của chiến tranh. Trên chiến trường Quảng Nam, huyện Bắc Tam Kỳ (Phú Ninh ngày nay) có vị trí chiến lược quan trọng, địch quyết đánh chiếm bằng mọi giá. Với chính sách "tố cộng, diệt cộng", luật 10/59, chính quyền Mỹ-Diệm đã lê máy chém đi khắp nơi, tàn sát đồng bào, chiến sỹ ta. Những cuộc thảm sát đẫm máu diễn ra ở Miếu Trắng- Chiên Đàn, ngã ba An Lâu, hay Chứng tích Khánh Thọ... là nơi ghi dấu đậm nét tội ác của địch; nhưng điều đó vẫn không dập tắt được lòng yêu nước và ý chí cách mạng sục sôi của nhân dân trong huyện. Dưới ánh sáng Nghị quyết 15 của Đảng, phong trào cách mạng trên địa bàn huyện lại bùng lên mạnh mẽ, các tổ chức đảng, lực lượng vũ trang được khôi phục trở lại, Đảng bộ lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng khởi giải phóng từng phần quê hương. Thất bại liên tiếp trên chiến trường miền Nam trong những năm 1965 đến 1972, đế quốc Mỹ với các chiến lược chiến tranh nhằm tăng cường lực lượng, tập trung xây dựng các đồn bốt, liên tục càn quét, đánh phá lên địa bàn huyện; hàng ngày chúng điều hàng chục xe tăng, xe ủi, cho máy bay rải chất độc hóa học tàn phá đất đai hoa màu, vườn tược, nhà cửa của nhân dân các xã Kỳ An, Kỳ Phước, Kỳ Mỹ, Kỳ Thịnh... Âm mưu, thủ đoạn của địch nham hiểu là vậy; nhưng hành động của chúng không dập tắt được lòng yêu nước, ý chí cách mạng của quân và dân ta.Với quyết tâm "Một tấc không đi, một ly không rời", quân và dân ta đã kiên cường trụ bám, quyết sát cánh kề vai cùng các lực lượng vũ trang chiến đấu, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của Mỹ- ngụy bằng các chiến thắng vang dội ở Trà Vu, Chồi Sủng, Chóp Chài, Cẩm Khê, Tư Yên, Quán Rường, Dương Đá Bầu, Ao Lầy- Kỳ Thịnh... Những chiến công đó đã tạo thế và lực để quân và dân huyện nhà cùng với tỉnh và toàn miền Nam tạo nên sức mạnh tổng hợp làm nên cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc thắng lợi 21 năm trường kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược; chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc- kỷ nguyên cả nước hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên xã hội chủ nghĩa.

Sau chiến tranh, cả nước tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức mới, vừa phải khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế-xã hội, vừa phải tiến hành hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và Tây Bắc để bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt vào thập kỷ 90 của thế kỷ XX, bối cảnh quốc tế hết sức phức tạp, chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, tình hình đất nước gặp muôn vàn khó khăn, các thế lực thù địch không ngừng chống phá. Trong bước thăng trầm ấy, với bản lĩnh kiên cường của một chính Đảng cách mạng dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật để cùng cả dân tộc khởi xướng sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước. Sau hơn Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển của đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực như ngày hôm nay.

Những thành quả đó thật đáng trân trọng và tự hào mà như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta có quyền tự hào để nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại". Và dĩ nhiên kết quả đó không phải tự nhiên mà có, đó là sự hội tụ của tất cả các yếu tố trong việc hoạch định đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta trong suốt 91 năm qua và đúc kết lại thành những bài học quý giá. Thứ nhấtphải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với đặc điểm tình hình cách mạng Việt Nam. Thứ hai, luôn lấy "lấy dân là gốc", vì lợi ích của nhân dân, tất cả xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thứ ba, Đảng phải không ngừng tự chỉnh đốn, tự đổi mới để ngang tầm nhiệm vụ, tăng cường đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong dân, đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế. Thứ tư, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Thứnăm, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Những bài học nêu trên mà Đảng ta đã đúc kết, vừa mang tính lý luận vừa mang tính thời sự sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ hãy vận dụng sáng tạo những bài học đó phù hợp với mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện cụ thể; xem đó là hành trang trong quá trình học tập và lao động của mỗi người. Càng tự hào về Đảng, càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với công việc được giao, đối với mỗi vị trí đảm nhiệm. Đó cũng là thông điệp mà người viết bài này muốn gửi đến mừng sinh nhật Đảng ta tròn 91 tuổi.

Nguyễn Thị Thùy

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người