Nhìn lại sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa tác động trực tiếp đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với đặc điểm tình hình của huyện; trên cơ sở đó ban hành 36 văn bản trong chỉ đạo thực hiện; trọng tâm là lấy việc triển khai đồng bộ trên toàn huyện 02 mô hình giúp đỡ hộ nghèo và giúp thôn, khối phố trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị; mô hình về thực hiện kỷ luật, kỷ cương "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất" và việc tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị để tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, trong 5 năm, đã phân công giúp 264 hộ nghèo, cận nghèo và giúp 51 thôn, khối phố. Từ hai mô hình này, các địa phương, đơn vị đã gắn việc thực hiện mô hình với nhiệm vụ chính trị thường xuyên, góp phần chung tay cùng huyện trong xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo và những vấn đề người dân quan tâm; lấy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là đối với người đứng đầu làm nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở trên địa bàn huyện.

Trong quá trình thực hiện, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang ý nghĩa nhân văn thiết thực, hiệu quả được triển khai rộng khắp, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối Đảng, Nhà nước; tiêu biểu như mô hình cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, giúp thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị; mô hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính "4 đúng, 4 phải, 3 sát", hướng đến "3 nhất". Trong giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, các chi bộ thuộc các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, chi bộ Văn phòng HĐND- UBND, phòng LĐ-TB&XH, phòng Tài chính- Kế hoạch, phòng VHTT, Trung tâm VH-TT&TT-TH, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án; các chi bộ thuộc khối Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị- xã hội huyện, hội quần chúng; các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Quân sự, Y tế huyện... đã hỗ trợ phương tiện sinh kế, phát triển kinh tế vườn, trang trại, hỗ trợ chi phí học tập cho con của hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ sửa nhà, giới thiệu việc làm... Bẳng những việc làm thiết thực, các chi bộ đã góp phần quan trọng giúp 117/264 hộ thoát nghèo. Trong giúp thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị: các chi bộ, đảng bộ đã tập trung hỗ trợ cho các thôn, khối phố trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp trong khuôn viên nhà sinh hoạt văn hóa, khu thể thao thôn; hỗ trợ sách xây dựng tủ sách pháp luật; hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, tủ thuốc y tế; giúp làm đường bê tông giao thông nông thôn, xây dựng công trình thắp sáng đường quê, tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động và tư vấn pháp luật, tuyên truyền các chính sách an sinh xã hội, các cơ chế phát triển sản xuất đến nhân dân.... Đối với mô hình "4 đúng, 4 phải, 3 sát, 3 nhất": thông qua việc thực hiện mô hình, phong cách, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến rõ nét, nhất là trong thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân được nâng lên... Đó cũng là một trong những nguyên nhân góp phần giải quyết có hiệu quả các vấn đề tồn tại, nổi cộm liên quan đến vấn đề đất đai, tài nguyên môi trường, GPMB...; nhất là trong thực hiện Kết luận 19-KL/HU, đến nay cơ bản đã xử lý, giải quyết được một số nội dung ảnh hưởng dân sinh của dự án đường cao tốc, hoàn thành một số công trình XDCB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân, thanh toán nợ xây dựng cơ bản, hạn chế những phát sinh mới... qua đó, góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện.

image002 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong năm 2020

Cùng với đó, xuất hiện nhiều mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: mô hình "Giải cứu dưa giúp HVPN nghèo", "hỗ trợ phương tiện sinh kế" của Hội LHPN huyện, "Bát cháo tình thương" của Đoàn Thanh niên Công an huyện, "Những bông hoa đời thường", "Bữa sáng chia sẽ yêu thương 0 đồng" cho các cụ già đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn của Hội LHPN Tam Lãnh, "Mỗi ngày làm thêm 1 giờ" của chi bộ Trường mẫu giáo Ánh Dương, mô hình vận động nhân dân hiến đất mở rộng giao thông nông thôn, đóng góp kinh phí xây dựng tuyến đường thắp sáng làng quê, di dời 400 chuồng trại của Tổ Dân vận thôn An Thọ, xã Tam An... Nhiều gương cá nhân tiêu biểu trong lao động, học tập, thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong thực hiện công tác xã hội như: Chị Nguyễn Thị Hồng Hải- Trường Tiểu học Lê Lợi, xã Tam Lộc đã tình nguyện làm "xe ôm" đón đưa các em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường mỗi ngày; Em Dương Quốc bảo- PBT chi đoàn thôn Đàn Trung, xã Tam Dân đã dạy tiếng Anh miễn phí cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng chí Trương Thành- Chủ tịch Hội khuyến học huyện luôn có những đổi mới, sáng tạo trong công tác khuyến học; Chị Lê Thị Mộng Thu- hội viên phụ nữ thôn Tân Quý, xã Tam Vinh đã nhận nuôi dưỡng cụ già neo đơn trong nhiều năm liền; đồng chí Bùi Thanh Thọ- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn An Thiện, xã Tam An, đồng chí Hồ Thị Ngọc Bích- Phó bí thư chi bộ 01, Đảng bộ trường THPT Trần Văn Dư... đã có những việc làm thiết thực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

image004 copy copy copy

Tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong 5 năm (2016-2020)

Ghi nhận những đóng góp của tập thể, cá nhân trên toàn huyện, từ năm 2016- 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen 177 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Riêng tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã khen khen 11 tập thể, 6 cá nhân có thành tiêu biểu trong 5 năm; khen 13 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Những kết quả nêu trên là nền tảng vững chắc để trong thời gian tới, với sự đồng lòng, quyết tâm cao hơn nữa của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, việc học tập và làm theo Bác sẽ phát triển thêm chiều hướng mới; là một trong những thước đo, nền tảng trong hành trình xây dựng và phát triển huyện, xây dựng văn hóa, con người Phú Ninh ngày càng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Nguyễn Thị Thùy

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người