Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

Chiều ngày 24.12, Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng - Công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và đồng chủ trì có đồng chí Vũ Văn Thẩm – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Công Khai – UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Bình – UVBTV, Chủ nhiện UBKT Huyện ủy

Năm 2021, Ban Tổ chức - Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu lãnh đạo thực hiện công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo quy định. Tham mưu kiện toàn, bổ sung các chức danh lãnh đạo, quản lý của các phòng, ban, địa phương còn thiếu; luân chuyển 02 cán bộ huyện về làm Bí thư Đảng ủy xã; thực hiện đảm bảo quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, các thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026; thống nhất nhân sự để Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện quy trình nhân sự giới thiệu cho HĐND bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu điều động, thuyên chuyển công chức và chuyển công tác đối với cán bộ huyện. Tham mưu lãnh đạo thực hiện và phê duyệt việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cấp huyện và cấp ủy xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu kịp thời sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tham mưu kết nạp 68 đảng viên mới, đạt gần 106% chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên cho 67 đồng chí.

tkd 2

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

Năm 2021, toàn huyện có 51/54 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 94.4%; trong đó 8/51 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 15.6%; có 3/51 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 5.6%. Đối với chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở có 110/128 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 86%; trong đó 18/110 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 16.3%; 18/128 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 14%; 2.152/2.523 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 85,4%; trong đó, 325/2.152 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 15,10%; 341/2.523 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 13,5%; 30/2.523 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 1.1%; 8/11 Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 72,7%; 2/11 Đảng ủy hoàn thành nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 18%; 1/11 Đảng ủy không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 9.3%..../.

Quốc Vương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người