Phú Ninh nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ

Sáng ngày 22.2, Huyện ủy Phú Ninh hội nghị triển khai Chỉ thị số 27-CT/HU ngày 11.2.2022 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến hết quý I/2022. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Văn Thẩm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Văn Ninh; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Chính đồng chủ trì hội nghị.

hu

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Văn Thẩm đề nghị cấp ủy các cấp triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/HU ngày 11.2.2022; quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện Chỉ thị. Người đứng đầu cấp ủy các cấp, thể hiện vai trò nêu gương, chủ động, sáng tạo, bản lĩnh trách nhiệm trong xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và nguyên tắc sinh hoạt Đảng, chú trọng công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, cán bộ, đảng viên, nâng cao đạo đức công vụ. Tập trung khắc phục dứt điểm các tồn tại hạn chế như: Việc chấp hành chưa nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; giải quyết thủ tục hành chính cho người dân còn trễ hẹn, nhũng nhiễu, hách dịch, gây phiền hà; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở có biểu hiện xa dân, thiếu kinh nghiệm thực tiễn vẫn còn diễn ra...

Dịp này, Huyện ủy và UBND huyện Phú Ninh cũng đã triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến hết quý I/2022.

Hải Châu

Các tin khác