Phát huy vai trò của Thanh niên trong tham gia xây dựng NTM, Khu dân cư NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh

"Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" là một trong những phong trào hành động cách mạng được Đoàn thanh niên huyện nhà triển khai thực hiện hiệu quả. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên với phương châm mỗi đoàn viên, thanh niên làm một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn thực hiện một hoạt động thiết thực chung sức xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phú Ninh đã chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trên toàn huyện tham gia và đạt nhiều kết quả tích cực.

Công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên về chủ trương xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng và tham gia phát triển kinh tế nông thôn; xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, xung kích đi đầu giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn... được đa dạng hóa bằng nhiều hình thức như: sinh hoạt, tọa đàm, hội trại, hội thi, hội thảo, qua hệ thống website của Đoàn, cổ động trực quan... Qua đó giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên trong tham gia thực hiện các tiêu chí, công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chỉ đạo, phát động tổ chức Đoàn đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng hạ tầng ở nông thôn, xây dựng đô thị văn minh. Qua triển khai các tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở đã đăng ký tổ chức thực hiện 35 công trình, phần việc với giá trị gần 500 triệu đồng và hàng ngàn ngày công lao động như: tập trung sửa chữa, mở rộng hành lang tuyến đường trên 5km đường giao thông nông thôn; nạo vét 3,5km kênh mương nội đồng, khơi thông dòng chảy, san lấp mặt bằng; lắp đặt 1000 bóng điện chiếu sáng, trồng mới, chăm sóc, duy tu 15 tuyến đường hoa, 4200 cây xanh, xây dựng tuyến phố văn minh vẽ tranh tường với chủ đề "Quê hương Phú Ninh" tại đường Phan Châu Trinh, thị trấn Phú thịnh chiều dài 200m với 35 bức bích họa. Tổ chức bóc gỡ hàng trăm biển quảng cáo sai quy định, xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa 20 điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho các em thiếu nhi... góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh tại các địa phương. 100% các đơn vị tổ chức ngày Chủ nhật xanh, huy động đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường trồng cây xanh, làm đẹp cảnh quan, chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilong, bảo vệ nguồn nước tại các xã, thị trấn; tổ chức các mô hình thu gom và phân loại rác thải; cắm các biển nhắc tại khuôn viên khu vực dân cư, xóa các điểm đen về môi trường, tổ chức thu gom rác thải các loại. Thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh, trồng và chăm sóc cây xanh tại khuôn viên các trụ sở cơ quan, nhà văn hóa thôn, khối phố.

Phong trào thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp được quan tâm triển khai thực hiện với nhiều chương trình, mô hình, cách làm hay, hiệu quả như: thành lập 8 mô hình thanh niên khởi nghiệp; duy trì hoạt động các câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp; phối hợp, tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm, giao lưu với các CLB trong và ngoài huyện nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, xây dựng chuổi liên kết phát triển kinh tế hỗ trợ thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp; rà soát nhu cầu phát triển kinh tế trong thanh niên, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục giúp thanh niên tiếp cận trên 1,2 tỷ đồng nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội huyện; tổ chức tuyên dương 8 thanh niên điển hình làm kinh giỏi; hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên được tổ chức thường xuyên. Huyện đã phối hợp tổ chức sàn giao dịch việc làm, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho trên 630 lượt thanh niên. Xây dựng 12 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế với 41 trường hợp thanh niên yếu thế, đặc thù được giúp đỡ, hỗ trợ.

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/HU và Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 26/05/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh về xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường sáng- xanh- sạch- đẹp, Huyện đoàn đã tập trung triển khai thực hiện. Qua đó 100% các cơ sở Đoàn cam kết các phần việc cụ thể, 11/11 đoàn xã, thị trấn xây dựng văn phòng đoàn sáng- xanh- sạch- đẹp, bố trí cây xanh, bồn hoa, cây kiểng được phù hợp; bàn, ghế, máy tính, tủ đựng tài liệu được bố trí khoa học, gọn gàng, trang trí cờ, giấy khen, logo công tác Đoàn- Hội- Đội đảm bảo tính thẩm mỹ, góp phần cùng cơ quan, đơn vị xây dưng cơ quan sáng- xanh- sạch- đẹp.

Ngoài ra, tuổi trẻ huyện nhà cũng đã tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19, cử lực lượng tham gia vào các điểm chốt chặn trong phòng chống dịch, đón bà con từ thành phố Hồ Chí Minh; thành lập 46 đội nhóm, đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động ứng phó với dịch bệnh, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thông qua các phong trào đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng thành công huyện nông thông mới. Trong thời gian đến các tổ chức Đoàn sẽ tích cực hơn nữa trong tham gia các công trình phần việc góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng khu dân cư (thôn) nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố đô thị mới, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên các các cấp bộ đoàn cần chủ động đăng ký và thực hiện các công trình, phần việc có sản phẩm cụ thể và mang màu sắc riêng của thanh niên. Chủ động đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhân thức của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Quan tâm giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp tại địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng để phong trào đạt kết quả cao nhất.

Trần Thị Thu Sang- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người