Hội Cựu Chiến binh huyện tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2017 – 2022

Vừa qua, Hội Cựu Chiến binh huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2017 – 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027.

image002

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2017-2022

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đến nay, công tác kiểm tra, giám sát các cấp của Hội đã triển khai chương trình, kế hoạch, tiến hành kiểm tra 16 cuộc, với 153 lượt tổ chức Hội cơ sở, 1.012 lượt ủy viên Ban chấp hành các cấp và hội viên; giám sát 17 cuộc, gồm 127 lượt tổ chức Hội cơ sở, Chi hội, 1.278 lượt cán bộ, hội viên.

Công tác kiểm tra đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của các cấp Hội, tập trung một số mặt chủ yếu: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VI; chấp hành nguyên tắc tập trung, dân chủ, quy chế làm việc, sinh hoạt, học tập, thi hành Điều lệ Hội; thực hiện luật phòng chống tham nhũng; công tác ủy thác vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, giúp hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, xóa nghèo bền vững; việc rèn luyện, tu dưỡng, phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia sinh hoạt Hội, đóng hội phí, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân nơi cư trú của hội viên...

Công tác giám sát tập trung một số việc trọng điểm: Tổng kết phong trào thi đua "CCB gương mẫu" giai đoạn 2017 - 2022; triển khai thực hiện mô hình "CCB sản xuất kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi"; phong trào "Thắp sáng đường quê", thực hiện phong trào nhà sạch, vườn đẹp, an toàn giao thông ở thôn, khu phố; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện chính sách, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với CCB; quản lý, sử dụng các quỹ, giúp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kỷ luật đúng quy đinhj hiện hành...

Kết quả kiểm tra, giám sát hàng năm cho thấy, các cơ sở Hội, cán bộ, hội viên đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội các cấp; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt Chi hội. Hầu hết các Hội cơ sở quản lý, sử dụng các quỹ hiệu quả, công khai, minh bạch, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ kiểm tra, giám sát với giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kỷ luật. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã xem xét, xử lý kỷ luật 01 cán bộ, hội viên vi phạm Điều lệ Hội với hình thức cảnh cáo do vi phạm công tác chính sách đối với người có công; 10 hội viên bị xoá tên do không đóng hội phí, bỏ sinh hoạt nhiều kỳ... Việc kiểm tra, giám sát, sử lý kỷ luật thực hiện theo quy định của Điều lệ Hội.

Các cuộc kiểm tra, giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: một số Hội cơ sở chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; việc xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát còn dàn trải, chưa chú trọng những việc trọng tâm, khâu yếu, nổi cộm...

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả thiết thực, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội cấp trên giao, trong nhiệm kỳ đến Hội tiếp tục củng cố, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên làm công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có phẩm chất, đạo đức, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, thực sự là "tai mắt", chỗ dựa tin cậy của Hội.

Ly Đa

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người