Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2015

Chiều ngày 07//7/2015, Ủy ban MTTQ huyện Phú Ninh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015. Dự hội nghị có đ/c Bùi Võ Quảng – Phó Bí thư Huyện ủy, đ/c Nguyễn Phi Thạnh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, đ/c Lê Văn Lý – Phó Chủ tịch HĐND huyện. Đ/c Nguyễn Văn Dõng – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện và đ/c Phan Xuân Đồng – Phó Chủ tịch UB MTTQVN huyện chủ trì Hội nghị sơ kết.

6 tháng đầu năm, huyện Phú Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của Mặt trận tổ quốc (MTTQ) các cấp của huyện. MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với Chính quyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt trong chương trình xây dựng nông thôn mới, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tập trung vận động nhân dân chung tay cùng tham gia hiến đất, cây cối, đống góp ngày công, kinh phí... để tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi; xây dựng văn hóa – khu thể thao thôn, khối phố... Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực. Bằng nguồn quỹ vận động, 6 tháng đầu năm 2015, MTTQ huyện đã vận động, tiếp nhận gần 367 triệu đồng quỹ "Vì người nghèo", qua đó hỗ trợ xây dựng 10 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 05 trường hợp nghèo, thăm tặng quà cho 35 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

mattran

Quang cảnh Hội nghị

6 tháng cuối năm 2015 MTTQ huyện Phú Ninh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; Đẩy mạnh công tác vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới gắn triển khai có hiệu quả mô hình "dân vận khéo"...

Tại hội nghị, thay mặt UBND huyện, đ/c Nguyễn Phi Thạnh – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã thông báo một số kết quả phát triển kinh tế xã hội của huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Đ/c Lê Văn Lý – Phó Chủ tịch HĐND huyện thông báo tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2015.

Kim Thạch

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người