Phú Ninh tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật 2016

Sáng ngày 13/6/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện Phú Ninh phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện Đề án "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016".

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thu - Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện và 100 vị là cán bộ Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn và Trưởng nhóm nòng cốt tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư ở khu dân cư.

image002

Toàn cảnh Hội nghị

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên truyền đạt nội dung Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, đồng thời trang bị cho học viên những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về vai trò của Mặt trận trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phương thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận; kỹ năng hòa giải, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp cũng như góp phần khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện công tác Mặt trận ở địa phương.

Bích Phi

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người