Các văn bản chỉ đạo phòng, chống Covid-19

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA TW & TỈNH QUẢNG NAM

CÔng văn 260 của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 13.01.2022 về việc trien khai cong dien 28 cua thu tuong chinh phu.signed.pdf

Công văn số 4075 của sở y tế về hướng dẫn xác định F0 F1. ngay 31.12.pdf

Công văn số 17 của BCĐ tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong dịp tết ngày 20.01.2022.pdf

- Cv 3425 của Sở Tài chính về đảm bảo hoạt động cơ sở thu dung điều trị covid các huyện. ngày 02.12.2021.pdf

CV 9301 của UBND tỉnh về tăng cường tiêm chủng và kiểm soát biến chủng Omicron. ngày 24.12.2021.pdf

CV số 401 của UBND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ tiền ăn đối với người điều trị Covid F0. ngày 18.01.2022.pdf

CV số 3853 của Sở Y tế về cách ly y tế đối với trường hợp F1. ngày 17.12.2021.pdf

Hướng dẫn số 149 của Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý chất thải F0 tại nhà. ngày 19.01.2021.pdf

Nội dung thực hiện đối với Fo tại nhà kèm theo kèm theo Quyết định số 3707 của UBND tỉnh Quảng Nam. ngày 17.122021.pdf

Quyết định 3707 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành Phương án thực hiện cách ly quản lý theo dõi khám điều trị chăm sóc người nhiễm Covid tại nhà. ngày 17.122021.pdf

Phương án điều trị bệnh nhân Covid 19 kèm theo Quyết định số 3707 của UBND tỉnh Quảng Nam. ngày 17.122021.pdf

Quyết đinh 4038 hướng dẫn điều trị f0 tại nhà.pdf

TB ket luan của tỉnh ngay 21.01.22.signed.pdf

Thông báo kết luận số 04 của UBND tỉnh ngày. 06.01.2022 có nội dung điều trị F0 tại khu cach ly các xã.pdf

Kế hoạch số 177 của UBND huyện về thiết lập Trạm Y tế lưu động.pdf

Thông báo kết luận số 1044 của UBND huyện về công tác phòng chống dịch Covid 19. ngày 07.12.2021.pdf

Công văn 3606 của Sở Y tế về bổ sung biện pháp áp dụng cách ly đối với F1.pdf

Công văn số 3631 của Sở Y tế về hướng dẫn biện pháp phòngchống dịch Covid đối với người vào Quảng Nam. ngày 03.12.2021.pdf

TB ket luan cuoc hop ngay 25.11.21.signed.pdf

Quyết đinh 3462 của UBND tỉnh về thành lập cơ sở điều trị bệnh nhân Covid 19 không triệu chứn.pdf

Công văn số 1675của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh về tạm dừng mọt số hoạt động để phòng chống dịch Covid 19 . ngày .25.11.2021.signed.pdf

Công văn 3506 của UBND tỉnh về áp dụng cách ly y tế đối với trường hợp F1 . 25.11.2021.pdf

3285 Hướng dẫn cách ly y tế đối với F1 . ngày 09-11-2021.pdf

Tbkl số 524 của đc Trần Văn Tân tại cuộc họp ngày 19.11.21. có nội dung cách ly tại nhà đối với F1..pdf

Hướng dẫn 2797 của So Nong nghiep va Phat trien nong thon về tổ chức hoạt động khai thác thủy sản thích ứng an toàn với Covid 19.pdf

CV số 1961 của Sở công thương về việc thực hiện các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn với Covid 19 của ngành Công thương. ngày 05.11.2021.pdf

CV 3536 của So Giao thong Về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải đường thủy ngày 04.11.2021.pdf

CV 3535 của So Giao thong van tai về vận tài hành khách đường bộ ngày 04.11.2021.pdf

CV 2417 của So Noi vu về phòng chống dịch cơ sở tôn giáo. ngày 04.11.2021.pdf

CV 2361 của So Giao duc Dao tao về phòng chống dịch ở cở sở giáo dục ngày 05.11.2021.pdf

Công văn 3315 của Sở y tế về việc triển khai Nghị quyết 128 của chính phủ. ngày 11.11.pdf

- Hướng dẫn cách ly y tế đối với F1 từ ngày 02-11-2021.signed.pdf

Hướng dẫn 25 của Sở văn hóaThực hiện Thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả COVID-19.04.11.2021.signed.pdf

QD 3176 của UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hanh quy dinh Thich ung an toàn trong phòng chống COVID.pdf

Quy định thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả trong phòng chống Covid 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.pdf

Công văn 7663 của uBND tỉnh triển khai công điện 1700 cua bộ y te. ngày 28.10.2021.pdf

CV 3177 của Sở Y tế hướng dẫn ra vào Quảng Nam B.signed.pdf

QD 3145 cho phep hoat dong trở lại một số DV ngày 29.10.2021.pdf

CV 7222 triển khai QĐ 1782 BGTVT về duong sat.signed.pdf

NGhị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả trong phòng chống Covid 19 1.pdf

QĐ 4800 của Bọ y tế hướng dẫn tạm thời chuyên môn về y tế thực hiện NQ 128 về thích ứng an toàn hiệu quả trong phòng hcongs covid 19.pdf

Hướng dẫn số 7198 của UBND tỉnh về mô hình tổ chức và hoạt động Tổ giám sát và tuyên truyền cộng đồng.pdf

Nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả trong phòng chống Covid 19.pdf

CV 7132 của UBND tỉnh triển khai công điện 1314 của thủ tướng chính phủ.pdf

Hướng dẫn 7128 của UBND tỉnh về quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh thành đến QN và ngược lại.pdf

CV 6637 của UBND tỉnh về giám sát y tế đối với người về từ vùng xanh thành phố Đà Nẵng.pdf

TBKL số 118 của đc Phan Việt Cường ngày 01.9.2021.pdf

CV 220821 thu hien TB 224 cua Tinh uy.signed.pdf

Công điện 1102 của Thủ tướng Cp về tăng cường phòng chống dịch Covid -19 ngày 23.8.2021.pdf

Chỉ thị 14 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phòng chống dịch bệnh Covid 19 ngày 23.8.2021.pdf

Công văn số 6666 cảu Bộ y tế về HD phương án phòng chống dịch tại cơ quan đơn vị ngày 16.8.2021.pdf

Công văn 5535 của uBND tỉnh về việc triển khai cong van 6666 phòng chống covid 19 tại cơ quan đơn vị ngày 23.8.2021.pdf

QĐ 2409 UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn xử lý chất thải trong phòng chống Covid -19 ngày 23.8.2021.pdf

Hướng dẫn quản lý chất thải trong phòng chống covid-19.pdf

Phương án 115 Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu cụm công nghiệp.pdf

Nghị quyết 86 của Chính phủ về giải pháp cấp bách để phòng chống covid 19. ngày 08.6.2021.pdf

Quyết định số 3989 Bộ y tế về bàn hành tiêu chí kiểm soát dịch bệnh Covid 19 tại địa phương áp dụng CT 16 ngày 18.8.2021.pdf

TBKL của UBND tỉnh về chuẩn bị khu cách ly. ngày 18-8.signed.pdf

- 5395 CV UB chi dao dieu chinh CLTT CT16.pdf

Công văn 4924 của tỉnh về điều chỉnh thời gian cách ly đối với người về từ địa phương thực hiện theo CT 16 1.pdf

Thông báo số 313 của UBND tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp BCĐ ngày 03.8.2021.pdf

Công văn 176 về hướng dẫn đảm bảo ATTP CSSXKD và khu cách ly ngày 26.7.2021.pdf

Công văn 4373 của UBND tỉnh về điều chỉnh thời gian cách ly đối với người đến ở về từ Quảng Ngãi ngày 02.8.2021 - Copy.pdf

Mẫu kế hoạch phòng chống covid và phương án xử lý khi có trường hợp mắc covid tại cơ sở SXKD.pdf

Thông báo kết luận số 301 của UBND tỉnh tai cuộc họp BCD 27.7.signed.pdf

CV số 4677 của tỉnh về chuẩn bị một số công việc phòng chống Covid -19 và đón bà con Quảng Nam trở về..pdf

CV 4569 của UBND tỉnh về tăng cường biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid 19 ngày 22.7.2021.pdf

Công văn số 4473 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống Covid đối với lái xe và Phương tiện vận tải ngày 19.7.pdf

Công văn số 4443 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng chống ngày 18.7.pdf

quyết định số 98 về ban hành phương án đón người dân từ HCM.pdf

Phương án đón người dân từ HCM kèm theo QĐ số 98.pdf

Thông báo KL 270 của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.pdf

CV 4235 của UB tỉnh về quản lý người hàng hóa từ tỉnh Quảng Ngãi ngay 10.7.pdf

Công văn số 4254 của UBND tỉnh về việc tiếp tục cách ly y tế người về từ vùng dịch.pdf

Công văn số 4214 phương án SX KD PC benh Covid -19 ngày 09.7.pdf

Công văn 415 phòng chống Covid 19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh. ngày 22.6.2021.pdf

Công văn số 3717 của UBND tỉnh về quản lý cách ly nguoi Binh Duong 21.6.2021.pdf

triển khai quyết định 1445/QĐ-UBND.pdf

-Quyết định số 80 ban hành Phuong an PC Dich thao tung cap do ngày 17.6.2021.pdf

Phương án kèm theo Quyết định số 80 gian cach XH theo tung cấp độ.pdf

Công văn 3688-tăng cường quản lý cách ly nguoi ve tu vung dich ngày 19.6.2021.pdf

Sơ đồ hướng dẫn cách ly 19.6 CDC.png

Quyết định số 1455 QD-UBND quy định về quản lý nguoi tu vung dich ve QN ngày 31.5.2121.pdf

CV 3221 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách quản lý giám sát y tế người về từ thành phố Hồ Chí Minh ngày 31.5.2021.pdf

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA UBND HUYỆN PHÚ NINH

Công văn số 92 của UBND huyện về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid -19 trong dịp tết nguyên đán.pdf

178-KH-UBND huyện triển khai Cơ sở điều trị Covid 19.pdf

8761-QĐ-thanh lap cơ sở điều trị covid tạm thời tại các xã thị trấn ngày 31.12.2021.pdf

Hướng dẫn số 01 của UBND huyện về biện pháp thích ứng an toàn với COVID 19 ngày 06.112021.pdf

Quyết định 8755 của UBND huyện ban hành PA điều trị Fo tại nhà ngày 31.12.2021.pdf

TBKL số 1029 của UBND huyện họp covid ngày 24.11.2021.pdf

Quyết đinh giải thể chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid 19 ngày 25.11.2021.pdf

quyết định 3839 của uBND huyện về thành lập khu cách ly tập trung của các xã . ngày 26.11.2021.pdf

Công văn Chỉ đạo tiêm vắc xin covid 19.pdf

TBKL họp covid của huyện ngay 08.11.pdf

TBKL của huyện về họp giao ban covid Kh đấu giá đất nguyên liệu..pdf

Quyết định 7222 của UBND huyện về cho phép hoạt độg trở lại một số dịch vụ trên địa bàn huyện.pdf

162-KH-UBND huyện về tiêm phòng vắc xi covid 19.pdf

CV huong dan mo hình to giam sat tuyen truyen.pdf

Quyet dịnh 367 của HU về việc thành lập BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid -19.pdf

6927-QĐ bãi bỏ quyết định BCĐ covid 19.pdf

6926-QĐ thành lập tiểu ban phòng chống covid 19.pdf

6925-QĐ_UBND_khu cach ly Trung tâm trẻ mô côi tam Đàn.pdf

TBKL hop covid 19.pdf

Kết luận của đồng chí Huỳnh Xuân Chính -CT UBND huyện tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện

TBKL hop covid 19.pdf

Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo cấp huyện phòng chống dịch bệnh Covid 19.pdf

TBKLhop covi ngay 30.8.signed.pdf

TBKL chuyển địa điểm cách ly tập trung.signed.pdf

944-phun thuoc khử trùng các trường_copy_copy.pdf

Công văn 921 của huyện về chuẩn bị khu cách ly tập trung .ngày 18.8.2021.pdf

Công văn 861 của UBND huyện về tăng cường giám sát trường hợp cách ly tại nhà 1.pdf

Công văn 837 của UBND huyện về tăng cường quản lý người về từ vùng dịch ngày 03.8.2021 1.pdf

CV chỉ đạo triên rkhai nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19..pdf

KẾ HOẠCH THÀNH LẬP CÁC KHU CÁCH LY TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 1.pdf

QUYẾT ĐINH PHONG TỎA - tam thai.pdf

QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG.pdf

-21/7/2021: Công văn số 180 của UBND huyện về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid - 19 tại các chợ cơ sở sản xuất kinh doanh.pdf

-19/7/2021: 764-UBND-VP_0001.pdf

-17/9/2021: TBKL số 310 của UBND huyện về công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19.pdf

Công văn số 684 về tăng cường phòng chống dịch bệnh tại chợ cơ sở sản xuất KD ngày 30.6.2021.pdf

Công văn số 633 về rà soát hình thành khu cách ly tại chỗ đối với DN. ngày 24.6.2021.pdf

CV so 39 VHTT về việc ứng dụng công nghệ thông tin để phòng chông Covid ngày 13.5.pdf

TBKL họp covid cua huyen ngay 10.5.2021 1.pdf

TBKL họp Covid cua huyen ngay 8.5.2021.pdf

CV 426 ve tang cuong phong chong covid tai chocơ sơ sxkd ngày 10.5.pdf

TBKL họp covid cua huyen ngay 10.5.2021.pdf

Thong bao lịch trực thường trực BCĐ covid ngày 10.5.pdf

KH công tác y tế phục vụ bầu cử..pdf

QD cung co doan kiem tra covid ngay 10.5_copy.pdf

CV 429 Dieu chinh luc luong tai chot kiem soat ngay 10.5.pdf

CV 394 phong chong Covid tại trụ so UBND huyện.pdf

TBKL 192 ngay 4.5.pdf

CV 386 tang cuong PC Covid ngay 27.4.pdf

TBKL hop covid 19 cua BCD huyen ngay 04.02.pdf

TBKL hop bcd covid.pdf

Công văn corona_4.2.pdf

Quyết định thành lập BCĐ_ 6.2.pdf

Kế hoạch đáp ứng từng cấp độ_14.2.pdf

QĐ ban hành quy chế BCĐ_14.2.pdf

Công văn huyện_ 4.3.pdf

Bổ sung thành viên BCĐ_13.3.pdf

Phân công đứng điểm_13.3.pdf

TBKL họp covid-19_13.3.pdf

 - Kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp_16.3.pdf

Công văn phòng chống tại công sở_17.3.pdf

Tạm dừng hoạt động khu vui chơi 18.3.pdf

Đường dây nóng_24.3.pdf

CV tăng cường phòng chống Covid-19_27.3.pdf

CV đẩy mạnh phòng, chống dịch covid_ 30.3.pdf

Công văn rà soát người từ vùng có dịch về Phú Ninh.pdf

Quyết định 906-QD-UBND thành lập đoàn kiểm tra_31.3.pdf

Kế hoạch 61-KH-UBND kế hoạch kiểm tra_31.3.pdf

Thong bao ket luan hop truc tuyen Covid - ngay 31.3.pdf

Công văn1208 CV HU tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp_01.4.pdf

Công văn 351 đề phòng giả danh cán bộ nhà nước_01.4.pdf

Công văn 352 thực hiện các biện pháp cấp bách._01.4pdf

Công văn354-UBND-VP trưng tập cán bộ_03.4.pdf

Quyết định1008-qd-ubnd phân công thành viên đoàn kiểm tra_03.4.pdf

Quyết định 1016-QD-UBND thành lập chốt kiểm soát_03.4.pdf

Quyết định1017-QD-UBND Củng cố Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19_03.4.pdf

CV 356 tăng cường công tác kiểm tra_03.4.pdf

Quyet đinh 1084 đieu chinh điem chot chan kiem soat phong chong dich benh Covid-19_03.4.pdf

Thông báo phân công thành viên BCD_03.4.pdf

Ke hoach trien khai cac điem chot chan phong chong Covid19 _03.4.pdf

Công văn tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch_06.4.pdf

TB615-tb-ubnd thông báo kết luận của đc Lê Văn Ninh_07.4.pdf

Ra soat nguoi phu ninh o nuoc ngoai_07.4.pdf

thông báo kết luận của đc Lê Văn Ninh_09.4.pdf

Dieu chinh nhiem vu tai chot tam thai_10.4.pdf

tiếp tục triên khai phòng, chống dịch_16.4.pdf

qd dieu chinh thoi gian chot kiem soat.pdf

HN truc tuyen ngay 21.4.pdf

tiep tuc thuc hien nhiem vu doan kiem tra 23.4.pdf

trien khai 1170 ngay 23.4.2020.pdf

qd 1190 v.v tạm dừng một số hoạt động phòng, chống covid_25.4

CV tăng cường phòng chống bệnh COVID -19 ngay 26.7.pdf

QĐ cung co doi kiem tra lien nganh 28.7 new.pdf

QĐ cung co BCD ngay 28.7.pdf

QD chot kiem soat.pdf

KH tiep nhan cach ly y te 28.7.pdf

KH kiem tra Covid - 19 ngay 29.7.pdf

tang cuong phong chong covid - 19 o co quan cong so ngay 30.7.pdf

FILE_20200801_151827_vbpq69623033-QD-UBND.pdf

893-tb-ubnd.pdf

chan chinh tinh trang lo la trong phong chong civid.pdf

Quy che hoat dong va phan cong nhiem vu bcd.pdf

tang cuong quan ly cho xang dau 30.7.pdf

CV quan ly cho ngay 10.8.pdf

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người