Tài liệu truyền thông PCCovid

1. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng : Tải file

2. Bộ giải pháp công nghệ: Tải file

3. Video tuyên truyền 15 giây: Xem video

4. Giới thiệu về ứng dụng PC-COVID: Xem video

pc

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người