Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện xây dựng Đề án xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu

Chiều ngày 15/01/2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện xây dựng Đề án xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, phương án khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Vân – Phó Chủ tịch UBND huyện và hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phụ trách các tiêu chí nông thôn mới của huyện, xã, Trưởng thôn và Trưởng Ban công tác mặt trận thôn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị nhấn mạnh một số nội dung: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt "có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc"

image003 copy

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Vân – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Nguyên Phương)

Huyện Phú Ninh đã xây dựng thành công huyện nông thôn mới năm 2015 và năm 2020 huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ công nhận lại huyện nông thôn mới sau 5 năm trình cấp có thẩm quyền thẩm định công nhận.

Việc xây dựng kế hoạch cho cả giai đoạn là căn cứ để thực hiện mục tiêu, lộ trình đề ra, đảm bảo giai đoạn 2021-2025 huyện Phú Ninh đạt 10 xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng thành công huyện nông thôn mới nâng cao, hướng đến kiểu mẫu vào năm 2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM huyện triển khai một số văn bản liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn cách thức tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và hướng dẫn cách thức tổ chức rà soát, xây dựng phương án và triển khai thực hiện phương án khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025.

Thông qua Hội nghị đã giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới nắm được cách thức, phương pháp trong việc đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và phương án khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Nguyên Phương

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người