Truyền thông phòng chống bạo lực gia đình và tai nạn thương tích cho trẻ em

Sáng ngày 5.4, tại huyện Phú Ninh, Trung tâm Công tác xã hội - Sở LĐTB&XH tỉnh tổ chức truyền thông giáo dục phòng ngừa bạo lực gia đình và tai nạn thương tích cho trẻ em.

Truyenthong

Tại buổi truyền thông, hơn 50 cán bộ làm công tác phụ nữ, gia đình và trẻ em của các địa phương trên địa bàn huyện được hiểu rõ và đúng hơn về thực trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em hiện nay, phương pháp phòng ngừa, hạn chế tình trạng bạo lực gia đình và gây thương tích cho trẻ em xảy ra. Từ đó, có những việc làm, biện pháp phù hợp hơn trong việc tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội an toàn, lành mạnh.

Hải Châu

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người