Thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng của huyện Phú Ninh

Ngày 25/11/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 3462/QĐ-UBND thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng của huyện Phú Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi tỉnh Quảng Nam (cũ) (gọi tắt là Cơ sở). Địa điểm tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi tỉnh Quảng Nam (cũ), thôn Thạnh Hòa, xã Tam Đàn. Quy mô 70 giường bệnh. Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh là đơn vị phụ trách chuyên môn. Cơ sở khám, chữa bệnh hạng III. Thời gian có hiệu lực hoạt động kể từ ngày thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 cho đến khi được cấp có thẩm quyền cho phép giải thể.

Cơ sở chịu trách nhiệm thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 thể nhẹ và không triệu chứng theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Sở Y tế. Cơ sở có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng của Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh.

K.T

Tin mới

Các tin khác