Phú Ninh phát động xây dựng Huyện Nông thôn mới

Nhằm phát động sự hưởng ứng, tham gia của toàn dân huyện nhà cũng như phát động giao ước thi đua giữa các xã, thị trấn trong việc thực hiện kế hoạch chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020.

Tam Lãnh phát động Nông thôn mới

Sáng ngày 24/3, Đảng uỷ – HĐND – UBND – UB MTTQVN xã Tam Lãnh đã tổ chức Lễ phát động xây dựng xã nông thôn mới. Đây là một trong 2 địa phương cuối cùng của huyện Phú Ninh triển khai phát động xây dựng xã nông thôn mới.

Xã Tam Thành-huyện Phú Ninh: Phát động xây dựng xã nông thôn mới

Sáng hôm qua, 19/2, Đảng uỷ -HĐND-UBND-UBMTTQVN xã Tam Thành –huyện Phú Ninh đã tổ chức Lễ phát động xây dựng xã nông thôn mới.

Tam Thái-Phú Ninh: Lễ phát động xây dựng xã Nông thôn mới

Sáng ngày 06/3, UBND xã Tam Thái-huyện Phú Ninh đã tổ chức Lễ phát động xây dựng xã nông thôn mới. Đây là địa phương thứ 4 trên địa bàn huyện tổ chức lễ phát động.

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người