Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HĐND HUYỆN BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
09/GM-HĐND 04-05-2022 Văn thu HĐND Dự kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII
16/KH-HĐND 25-04-2022 Văn thu HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII
14/QĐ-HĐND 25-04-2022 Văn thu HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
06/TB-HĐND 25-04-2022 Văn thu HĐND Kết luận của đồng chí Vũ Văn Thẩm-TUV, Bí thư Huyện ủy , Chủ tịchHĐND huyện tại cuộc họp gao ban Thường trực HĐND huyện nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 5, HĐND huyện
05/TB-HĐND 25-04-2022 Văn thu HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 5 -HĐND huyện Phú Ninh khóa XII
05/QĐ-HĐND 12-04-2022 Văn thu HĐND Thành lập đoàn giám sát tình hình quản lý đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích công ích, đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích công cộng và đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện Phú
07/KH-HĐND 12-04-2022 Văn thu HĐND Giám sát tình hình quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích công cộng và đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện Phú Ninh
03/BC-HĐND 25-03-2022 Văn thu HĐND Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2022 và triển khai nhiệm vụ quý II/2022
01/TTHĐ-VP 11-01-2022 Văn thu HĐND Lập dạnh sách đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện
39/TB-HĐND 30-12-2021 Văn thu HĐND kết quả kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
32/NQ-HĐND 22-12-2021 Văn thu HĐND Kế hoạch tổ chức kỳ hợp trong năm 2022 của HDDND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026
34/NQ-HĐND 22-12-2021 Văn thu HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm UV UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
35/NQ-HĐND 22-12-2021 Văn thu HĐND Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung UV UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
36/NQ-HĐND 22-12-2021 Văn thu HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội , đảm bảo an ninh -quốc phòng năm 2022
37/NQ-HĐND 22-12-2021 Văn thu HĐND Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022
40/NQ-HĐND 22-12-2021 Văn thu HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND huyện
41/NQ-HĐND 22-12-2021 Văn thu HĐND Đầu tư xây dựng hệ thống nước máy trên địa bàn huyện Phú Ninh, GĐ 2022-2025
42/NQ-HĐND 22-12-2021 Văn thu HĐND Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIII
43/NQ-HĐND 22-12-2021 Văn thu HĐND Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XIII
38/NQ-HĐND 22-12-2021 Văn thu HĐND Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
(Tổng số trang: 37) 1 2 3 .. Tiếp Cuối