Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN HUYỆN ỦY BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan phát hành Trích yếu nội dung
13-TB/VPHU 12-04-2021 Văn phòng huyện ủy Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân của đồng chí Bí thư Huyện uỷ tháng 4/2021
81-TB/HU 17-12-2020 Văn phòng huyện ủy Lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2021
03-TLHN 14-12-2020 Văn phòng huyện ủy Tài lieu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 3 (ngày 15/12/2020)
02-TLHN 21-10-2020 Văn phòng huyện ủy tài liệu hội nghị
01-TLHN 25-09-2020 Văn phòng huyện ủy Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 2
BC/HU 15-01-2020 Văn phòng huyện ủy Tài liệu Hội nghị Tổng kết xây dựng Đảng năm 2019
913-TB/HU 30-12-2019 Văn phòng huyện ủy Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2020
BC/HU 09-10-2019 Văn phòng huyện ủy Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 28
999-CV/HU 20-08-2019 Văn phòng huyện ủy Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX
210-LT/HU 09-08-2019 Văn phòng huyện ủy Lịch công tác tuần của BTV Huyện ủy từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2019
248-CV/VPHU 01-07-2019 Văn phòng huyện ủy Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 27
11-QC/HU 30-05-2019 Văn phòng huyện ủy Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
BC/HU 26-03-2019 Văn phòng huyện ủy Tài liệu HN Huyện ủy lần thứ 26
32-CT/HU 21-03-2019 Văn phòng huyện ủy Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số năm 2019 trên địa bàn huyện
719-TB/HU 08-03-2019 Văn phòng huyện ủy Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực Huyện ủy năm 2019
BC/HU 09-01-2019 Văn phòng huyện ủy Bổ sung tài liệu HN Tổng kết XDĐ (phụ lục báo cáo Chỉ thị 05)
BC/HU 08-01-2019 Văn phòng huyện ủy Tài liệu HN Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 - đối với chi bộ trực thuộc
BC/HU 08-01-2019 Văn phòng huyện ủy Tài liệu HN tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 - đối với Đảng ủy các xã, thị trấn
BC/HU 08-01-2019 Văn phòng huyện ủy Tài liệu HN tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 - đối với Đảng bộ cơ quan, trường học, LLVT
Tai lieu 07-12-2018 Văn phòng huyện ủy tài liệu hội nghị huyện ủy lần thứ 25
(Tổng số trang: 9) 1 2 3 .. Tiếp Cuối