Từ:    Đến:            Lọc dữ liệu

DANH MỤC VĂN BẢN MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ BAN HÀNH

Số/ký hiệu Ngày Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
29/HD-MTTQ-BTT 15-03-2022 UBMT Phú Ninh Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trọng tâm công tác đối ngoại Nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2022
Số 07/CTr/MTTQ-BTT 31-12-2021 UBMT Phú Ninh Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2022
26/LCTT-MTTQ-BTT 16-08-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021
25/LCTT-MTTQ 09-08-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021
23/LCTT-MTTQ-BTT 26-07-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021
22/LCTT-MTTQ-BTT 19-07-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021
21/LCTT-MTTQ-BTT 12-07-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021
20/LCTT-MTTQ-BTT 05-07-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021
19/MTTQ-BTT 28-06-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021
11/LCTT-MTTQ 12-04-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021
55/TB-MTTQ-BTT 07-04-2021 UBMT Phú Ninh Thông báo đại biểu QH tỉnh Quảng Nam tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV
10/LCTT-MT 05-04-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 05/4/2021 đến ngày 10/4/2021
09/LCTT-MT 29-03-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 29/3/2021 đến ngày 03/4/2021
08/LCTT-MT 22-03-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021
74/KH-MTTQ-BTT 22-03-2021 UBMT Phú Ninh Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026
07/LCTT-MT 15-03-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021
21/HD-MTTQ-BTT 15-03-2021 UBMT Phú Ninh Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện xã, thị trấn năm 2021
06/LCTT-MT 08-03-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 08/3/2021 đến ngày 12/3/2021
05/LCTT-MT 01-03-2021 UBMT Phú Ninh Lịch công tác tuần từ ngày 01/3/2021 đến ngày 05/3/2021
15/HD-MTTQ-BTT 26-02-2021 UBMT Phú Ninh Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Tổng số trang: 8) 1 2 3 .. Tiếp Cuối